Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2011

unicornio
1313 68ab
Reposted fromsigarette sigarette
unicornio
0377 6cca 500
unicornio
8369 f16f

September 13 2011

unicornio
- Czemu się tak uśmiechasz?
- Bo mam powód do szczęścia.
- Jaki?
- Zaczyna się na "T", a kończy na "Y".
unicornio
6939 1c38 500
Toffix <3

September 06 2011

unicornio
0194 0b88
Reposted fromsigarette sigarette

September 04 2011

unicornio
Objął mnie i przez chwilę, która wydawała mi się wiecznością, odniosłam wrażenie, że mam wszystko.
Reposted fromendAngel endAngel viagingillo gingillo

September 03 2011

unicornio
8412 374e 500
Visca el Barca ! <3

September 02 2011

unicornio
1427 805f
unicornio
0252 3c59 500
Reposted bygingillo gingillo
unicornio

Są ludzie, przy których łatwiej sie oddycha

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viarapimento rapimento
unicornio
8652 132b 500
unicornio
7583 cfa2 500
unicornio
Gdyby kózka kwiecień plecień, to by ślimak, chuj ci w dupe. :)
— ams
Reposted fromfendi fendi
unicornio
0605 5fc9 500
Reposted fromfendi fendi

September 01 2011

unicornio
9533 8e85
Reposted fromretaliate retaliate
unicornio
3838 5f07
unicornio
8316 cd09
Reposted fromRedPenny RedPenny viachilloutt chilloutt
unicornio
1669 b3d0
Reposted fromsigarette sigarette
unicornio
3226 4b1e
Reposted byrapimento rapimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl